Career
   Sino Siam Biotechnique Co., Ltd

 

   บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Thailand Board of Investment) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP และ USP ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมาตราฐานสินค้าระดับสากล บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้า Chondrotion Sulfate ไปทั่วโลกด้วยกำลังการผลิตปีละ 400 ตันบนพื้นที่ 6.33 เอเคอร์ (25,600 ตรม.)

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหารเสริม ยา รวมถึงอาหารสัตว์ สินค้าของเราผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยขั้นสูงสุด ลูกค้าของเราจึงให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีคุณภาพระดับมาตราฐานสากล และมีความปลอดภัยสูงมาตลอดระยะเวลา 15 ปี


   ทางบริษัทได้ทำการเปิดรับพนักงาน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บัญชี(สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี) ประเภทงานย่อยงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ อัตราที่รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

   2.มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

   3.มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของจีนที่เกี่ยวข้อง

   4.มีความชำนาญในใช้โปรแกรม Excel และสามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีของจีนกับระบบ MAC 5 ได้

   5.มีทักษะในการพูดภาษาจีนได้ และสามารถสื่อสารกับทางคนจีนได้เป็นอย่างดี

   6.สามารถทำงานร่วมกับทางคนจีนได้

   7.สามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ การใช้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. วิศวกรไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า อัตราที่รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

   2.มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอาคารสถานที่หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

   3.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

   4.มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอาคารสถานที่

   5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

   6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆในสำนักงานที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี

   7.มีทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร สมัครทางอีเมล wannisa@sinosiambio.com / ไอดีไลน์ mywannisa

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 036-705052 ต่อ 105 / 086-3361816 คุณวรรณนิษา/คุณโฉมยง

ติดต่อสอบถาม Tel : 086 336-1816 , 036 705052 ต่อ 105 ฝ่ายบุคคล

                         Tel : 086 397-3526 , 036 705052 ต่อ 113 ฝ่ายจัดซื้อ

                         Tel : 081 947-7648 , 036 705052 ต่อ 116 ฝ่ายการตลาด

                         Tel : 086 311-8266 , 036 705052 ต่อ 161 ADMIN & IT

*** หมายเหตุ  2 ตำแหน่งที่เปิดรับ บริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  หรือหากบุคคลท่านใดมีประสบการณในการ์ทำงาน  และมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตาม โครงสร้างอัตราเงินเดือนของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

      สวัสดิการ

 1. โบนัสกลางปี
 2. โบนัสประจำปี
 3. ค่าล่วงเวลา
 4. ค่ากะ
 5. ค่าอาหาร
 6. ค่าเดินทาง
 7. เบี้ยขยัน
 8. ประกันชีวิต
 9. ชุดยูนิฟอร์ม
 10. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
 11. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 12. ห้องฟิตเนส